Удирдах алба хаагчид

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-419 ДҮГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Д.ХАТАНБААТАР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн б/1020

 

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-419 ДҮГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

 

Овог, нэр: Д.БАТЦОГТ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 20-нЫ өдрийн б/923