Иргэд хүлээж авах хуваарь

Д/дОвог нэрАлбан тушаалХүлээн авах хуваарь
    1Хурандаа
Д.Хатанбаатар
Ангийн даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    2Хошууч
Р.Ууганбаяр
Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    3 Хошууч Ц.ЖавхлантөгсЦагдан хорих байрны даргаАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    4Хошууч
Г.Гантуяа
Сургалт, хүний нөөц,  хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    5Ахмад Б.НаранмижидТасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    6Ахлах дэслэгч
Д.Анхтуяа
Хорихөөс өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    7Дэслэгч З.Алтансувд108 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    8Дэслэгч Б.Оюунзул109 дүгээр тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
    9Дэслэгч Б.Оюунзул110 дугаар тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
  10Ахлах дэслэгч Х.Болорцэцэг111 дүгээр тойргийн Шийдвэр гүйцэтгэгчАжлын өдрүүдэд
10:00-12:00 15:00-17:00
Back to top button