2019 ОНЫ АЖЛААРАА 2 ДУГААР БАЙРТ ШАЛГАРЛАА

 

       Тус анги 2019 онд байгууллагын үндсэн чиг үүргийг амжилттай хэрэгжүүлэн, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүргээ бүрэн хангаж ажиллан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/92 дугаар тушаалаар “Хорих ангий бүхий Шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн төрөлд” 2 дугаар байрт шалгарч “Өргөмжлөл” үнэ бүхий зүйлээр шагнагдлаа.

DSC_0757

ш-1