АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТОО

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШШГГАЗАР-419 ДҮГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИ

2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний байдлаар сул орон тоо:

  1. САНТЕХНИКЧ-1
  2. ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН-2