АЛБА ХААГЧДАД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЯРИА ТАНИУЛГЫГ ХИЙЛЭЭ

Эрүүлм мэндийн яамны сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 23+-ны өдрийн 19 дүгээр албан даалгаврын дагуу шинээр илэрч буй коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор алба хаагчдад яриа таниулга хийж, амны хаалт, гар ариутгагч бодисыг хэрэглүүлж,  халдваргүйжүүлэгч хэрэглэн, ариутгал, цэвэрлэгээг хийлгэж байна.
h-1 h-2 h-4 h-3