ИРГЭДИЙГ АМНЫ ХААЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЖ БАЙНА

Коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэд та бүхэн амны хаалттай үйлчлүүлнэ үү.

5e2e586a68fc4