Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн ойн хүрээнд сурталчлан таниулах ажил хийгдлээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн ойн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд ахмад ажилтан Ж.Пүрэвжавыг Хэнтий мэдээ сонинд ярилцлага нийтлүүллээ

Back to top button