ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА НАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Хэнтий аймгийн сумдын Засаг даргын тамгын газрын дарга нарт 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа ба хамтын ажиллагаа” сэдвээр мэдээлэл өгч, цаашид хамтран ажиллах ажлууд дээр санал солилцлоо.

Back to top button