МЭДЭГДЭЛ

МЭДЭГДЭЛ

Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-419 дүгээр нээлттэй хорих ангиас  2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагаас хоёр дахь албадан дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар нийтэд зарласан .

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолыг үндэслэн Коронавируст халдвар  (Ковид-19)-ын цар тахлаас  урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дээрх цаг хугацаанд зарласан дуудлага худалдааг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулсан болохыг мэдэгдье.

Утас: 89086349

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-419 ДҮГЭЭР НЭЭЛТТЭЙ ХОРИХ АНГИ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button