Аймгийн Засаг дарга Ц.Идэрбат албаны үйл ажиллагаатай танилцлаа

Аймгийн Засаг дарга Ц.Идэрбат 2020.08.24-ний өдөр ангийн үйл ажиллагаатай танилцаж, алба хаагчидтай уулзлаа. Байгууллагын хөрөнгө оруулалтыг дэмжин шинээр цагдан хорих барих ажилд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллахаар боллоо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button