Алба хаагчдын эрүүл мэндийн багц үзлэг, шинжилгээнд хамрагдлаа

Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран 2020 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр нийт алба хаагчдыг эрүүл мэндийн багц үзлэг, шинжилгээнд хамрууллаа. Үүнд: хэвлийн эхо, зүрхний цахилгаан билэг, цээжний рентгэн зураг, цусны ерөнхий шинжилгээг өгсөн бөгөөд эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавих шаардлагатай алба хаагчдад холбогдох эмчилгээ, эмчийн зөвлөгөөг өгч ажилласан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button