Алба хаагчид эрүүл мэндийн багц үзлэгт хамрагдлаа

Хэнтий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран 2020 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр нийт алба хаагчдыг эрүүл мэндийн багц үзлэг, шинжилгээнд хамрууллаа. Үүнд: хэвлийн эхо, зүрхний цахилгаан бичлэг, цээжний рентгэн зураг, цусны шинжилгээ авсан бөгөөд эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавих шаардлагатай алба хаагчдад холбогдох эмчилгээ, зөвлөгөөг өгсөн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button