Алба хаагчид эрүүл мэндийн багц үзлэг шинжилгээнд хамрагдлаа

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран нийт алба хаагчдыг 2020 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр эрүүл мэндийн багц үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамрууллаа. Үүнд: хэвлийн ЭХО, зүрхний цахилгаан бичлэг, цээжний рентгэн зураг, цусны шинжилгээ авсан бөгөөд эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавих шаардлагатай алба хаагчдад холбогдох эмчилгээ, эмчийн зөвлөгөөг авч ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button